BLOG
Baza wiedzy

EDUKACJA POKOJU


Edukacja pokoju to zarówno idea, metoda i cel naszej działalności.

Uczy porozumienia, akceptacji dla „inności”, pozytywnego rozwiązywania konfliktów
czytaj więcej

Zarządzanie Konfliktem


Wierzymy w konstruktywną siłę konfliktu i wiemy, że może on budować, a nie rujnować.

Edukacja w zakresie porozumienia bez przemocy stanowi jedno z podstawowych wyzwań współczesnej cywilizacji.
czytaj więcej

ROZWÓJ LOKALNY


Idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój, współpraca międzysektorowa i włączenie biznesu w otoczenie, w którym funkcjonuje – to obszary naszej aktywności wspierające rozwój lokalny.

czytaj więcej

Fundacja Dom Pokoju jest ośrodkiem nowoczesnej myśli o społeczeństwie, którego centrum stanowi Człowiek, świadomy swojej tożsamości Obywatel, członek Wspólnoty.

o nas

Aktualności


RL
31.01.2020

Pierwszy panel obywatelski we Wrocławiu!

Czym jest panel obywatelski? Jakiego transportu potrzebujemy we Wrocławiu? Jak skomunikować centrum z osiedlami peryferyjnymi?

czytaj więcej +
RL
23.12.2019

Dolnośląski Ośrodek Dialogu

Twórz z nami Dolnośląski Ośrodek Dialogu!

Jeśli działasz lokalnie w województwie dolnośląskim, lubuskim lub opolskim – to Ciebie szukamy!

czytaj więcej +
ZK
15.10.2019

Szkolenia „Stacja Mediacja”

Jak się porozumiewać mimo różnic? Zapraszamy na szkolenia, na którym będziemy uczyć jakie są narzędzia budowania dialogu.

czytaj więcej +
ZK
01.10.2019

Broszura Fundacji Ukraina

Nasza mediatorka, Dorota Whitten facylitowała jedną z grup podczas konferencji Fundacji Ukraina. Rezultaty są częścią biuletynu Fundacji Ukraina „ForUM For Unity of Migrants”, które odbyło się w dniu 27 marca 2019 roku. Fundacja Ukraina jest […]

czytaj więcej +
ZK
27.09.2019

Już w tę sobotę! 11. edycja Turnieju piłki nożnej przeciwko rasizmowi – Boisko bez granic

Zapraszamy na kolejną edycję turnieju piłki nożnej przeciwko rasizmowi. Boisko bez granic odbędzie się 28.09 w Parku Staszica. Cały dzień atrakcji sportowych, połączony jest z rodzinnym piknikiem, pełnym koncertów, warsztatów. Fundacja Dom Pokoju i Przedstawicielstwo Regionalne […]

czytaj więcej +
ZK
27.09.2019

Relacja z konferencji Keep calm and mediuj!

Tak jak Mount Everest to coś więcej niż sam szczyt, tak szkoła to coś znacznie ważniejszego niż mury, tabliczka z numerem, podstawa programowa czy system oceniania. Szkoła to przede wszystkim ludzie. Od poniedziałku do piątku […]

czytaj więcej +
11.04.2017

Zapraszamy na Forum Międzykulturowe

Prezydent Wrocławia oraz Fundacja Dom Pokoju zapraszają
do uczestnictwa w Forum Międzykulturowym, które odbędzie się 22 kwietnia 2017r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Pragniemy, aby Wrocław był wspólnotą ludzi, w którym mieszkańcy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.  Dlatego zaproszenie do uczestnictwa w Forum jest jednocześnie zaproszeniem do współtworzenia założeń strategii dialogu międzykulturowego dla naszego miasta.

Spotkanie 22 kwietnia jest jednym z kluczowych etapów budowanie strategii, w trakcie którego chcemy przede wszystkim zdiagnozować problemy, zagadnienia, potrzeby, które wynikają z prowadzonych przez Was działań. Będą one istotnym wkładem w tworzenie dokumentu, który w sposób długofalowy pozwoli  realizować naszą wizję Wrocławia.

Proponujemy  pracę przy moderowanych stolikach. Dokonując rejestracji wybierają Państwo dwa najbardziej interesujące Was tematy, a my postaramy się tak ułożyć spotkanie, aby była możliwość wzięcia udziału w pracach dwóch wybranych przez siebie grup. Przewidujemy dwie sesje po 1,5 godziny. Całość zostanie podsumowana podczas półgodzinnej sesji plenarnej, podczas której moderatorzy/moderatorki przedstawią główne wnioski i rekomendacje.

12:00 – 12:30

otwarcie Forum Międzykulturowego

12:30 – 14:00

start prac stolikowych / I tura

14:00 – 14:30

przerwa kawowa, rozmowy w kuluarach

14:30 – 16:00

prace stolikowe / II tura

16:00 – 16:30

prezentacja wyników prac grup roboczych

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 18.04.2017

Program Forum

Zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu czasu, który nam poświęcicie, dlatego w programie nie ma wykładów, zamkniętych debat i paneli. Zamiast tego proponujemy efektywną pracę warsztatową przy moderowanych stolikach. Przypominamy  – dokonując zgłoszenia wybierasz dwa najbardziej interesujące Cię tematy, a my postaramy się tak ułożyć spotkanie, byś mógł wziąć udział w pracach dwóch wybranych przez siebie grup. Przewidujemy dwie sesje po 1,5 godziny. Całość zostanie podsumowana podczas półgodzinnej sesji plenarnej, podczas której moderatorzy/moderatorki przedstawią główne wnioski i rekomendacje.

 

Proponowane tematy stolików:

Bezpieczeństwo /

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców. Co musiałoby się zadziać, abyśmy czuli się bezpiecznie jako obywatele międzykulturowego Wrocławia?

Edukacja / moderator dr Krzysztof Nowak  Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Edukacja i wiedza to, obok bezpieczeństwa, kluczowy obszar potrzeb dialogu międzykulturowego. Rozmowa o edukacji toczyć się będzie, mamy nadzieję, w kontekście szeroko rozumianych kompetencji budowania dialogu międzykulturowego. Przy stoliku będzie można zastanowić się zarówno nad edukacją w szkołach, jak i o warsztatach dla konkretnych grup zawodowych, po kampanie społeczne.

Integracja /

Integracja z mieszkańcami Wrocławia jest procesem, który chcemy podnieść w strategii na wielu różnych poziomach, począwszy od promocji różnorodności kulturowej naszego miasta po odpowiedź na konkretne potrzeby: wsparcie w procesie adaptacji, naukę języka, sprawy formalne, współpracę z biznesem itp. Chcemy z Wami o tym porozmawiać, aby robić to jak najbardziej efektywnie.

Prawo i otoczenie prawne / moderatorka Joanna Wajda Fundacja Dom Pokoju

Konstytucja RP, Konwencja Praw Człowieka, dyrektywy UE, ale również ustawy, rozporządzenia i prawo lokalne – jak się w tym wszystkim poruszać? Nasze zdiagnozowane bariery, rekomendacje zmian, dobre praktyki – wszystko do omówienia.

 Uczestnictwo / reprezentacja / moderatorka Karolina Mróz Fundacja Dom Pokoju

Jak eksplikować swoje potrzeby i czuć się uczestnikiem dialogu wielopoziomowego? Jak uczestniczyć w życiu miasta jako jego pełnoprawny obywatel?

Stolik moderowany w języku angielskim, poruszający kompilację powyższych tematów/ moderatorki: Maja Zabokrzycka (Fundacja Dom Pokoju) oraz dr Iwona Nowak ( Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

What are the needs of foreigners living in Wrocław? Do you feel part of Wrocław’s community? How can you participate in multilevel governance? Is Wrocław safe city for an expatriot? What can we change about education and integtration? We would like to hear your voice. Being a foreigner living in Poland, you are an expert in the subcject.

Stolik mapowania zasobów / moderatorka Katarzyna Wala

W jaki sposób działają organizacje i instytucje, które zajmują się wielokulturowością? Jakie obszary mamy już zabezpieczone? Gdzie są jeszcze braki? Poznajmy się, bazujmy na wspólnych zasobach i szukajmy sposobów żeby je wzmocnić.

zwiń ―

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310