Baza wiedzy

Rozwój lokalny

Idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój, współpraca międzysektorowa i włączenie biznesu w otoczenie, w którym funkcjonuje – to obszary naszej aktywności wspierające rozwój lokalny.

Na bazie wieloletniego doświadczenia wypracowaliśmy innowacyjne modele rozwoju i współpracy lokalnej. Realizujemy działania z zakresu rewitalizacji i aktywizacji społecznej, budując lokalną sieć odpowiedzialnego biznesu oraz relacje międzysektorowe.

Nasze know – how obejmuje wielopoziomowe procesy tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Harmonijnie współistnieją w nich ludzie, przedsiębiorstwa i instytucje. Wypracowujemy relacje wzajemnego wsparcia i korzyści, pracujemy na rzecz poprawy jakości życia, aktywizujemy mieszkańców, sieciujemy przedsiębiorców i interesariuszy. Dążymy do odpowiedzialnego i świadomego funkcjonowania dużego biznesu w otoczeniu lokalnym.

Tworzymy strategie wdrażania do przedsiębiorstw społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozwoju lokalnego. Realizujemy audyty i prowadzimy badania w naszym Obserwatorium Kapitału Społecznego (link). Edukujemy. Wspieramy . Budujemy.

Zapraszamy do współpracy samorządy i przedsiębiorców, chcących budować swój wizerunek dzięki odpowiedzialności społecznej, współpracy z otoczeniem lokalnym i dialogowi obywatelskiemu.

Aktualności


30.11.2015

Rozwój lokalny

Idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój, współpraca międzysektorowa i włączenie biznesu w otoczenie, w którym funkcjonuje – to obszary naszej aktywności wspierające rozwój lokalny. Na bazie wieloletniego doświadczenia wypracowaliśmy innowacyjne modele rozwoju i współpracy lokalnej. Realizujemy działania z zakresu […]

czytaj więcej +

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310