Baza wiedzy

O Fundacji

Fundacja Dom Pokoju jest ośrodkiem nowoczesnej myśli o społeczeństwie, którego centrum stanowi człowiek: świadomy swojej tożsamości Obywatel, członek wspólnoty.

Nasza Misja

Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego aktywnie uczestniczącego w życiu świata i lokalnej społeczności, otwartego na dialog. Pracujemy na rzecz poprawy relacji między człowiekiem a człowiekiem oraz człowiekiem a wspólnotami ucząc tolerancji, komunikacji bez przemocy, wzajemnego szacunku według idei i metodologii edukacji pokoju.

Co robimy

Prowadzimy działalność prospołeczną, badawczą oraz edukacyjną – oferującą nowoczesne rozwiązania systemowe dla szkół i instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych oraz dla biznesu.

Metoda i cel

Łokietka 5

Fundacja Dom Pokoju jest też założycielem i prowadzi Infopunkt Nadodrze – Łokietka 5. Podmiot ten od 2008 roku organizuje dyskusję wokół rewitalizacji społeczno - gospodarczej Wrocławia oraz działa na rzecz ochrony dziedzictwa i tożsamości mieszkańców osiedla Nadodrze, animuje lokalne społeczności, pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla projektów podejmowanych przez Gminę Wrocław.

Wartości, które są dla nas ważne

Ludzie Fundacji

Naszym spiritus movens jest Edward Skubisz,  który powołał fundację w 2005 roku. To dzięki Niemu od 10 lat transferujemy do Polski holenderski model edukacji pokoju.

Współpracują z nami najlepsi innowatorzy społeczni, reformatorzy edukacji, naukowcy i badacze - eksperci wielu dziedzin, artyści i przedstawiciele instytucji miejskich i państwowych. W zależności od realizowanych inicjatyw, tworzymy dedykowane im wyspecjalizowane zespoły. Dowodzą im zawsze: Karolina, Majka lub Dorota. Poznajmy się! :D

Edward Skubisz

założyciel Fundacji,
edukator pokoju

Karolina Mróz

prezes zarządu

Majka Zabokrzycka

szefowa Infopunktu
Nadodrze - Łokietka 5

Dorota Whitten

koordynator Edukacji Pokoju, mediator, socjolog

Stali współpracownicy

Agata Janus

edukator pokoju,
koordynator projektów Fundacji

Joanna Wajda

trener Edukacji Pokoju

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310