Baza wiedzy

Mediacje rówieśnicze

„W czwartej klasie rozpoczęliśmy program Zarządzanie Konfliktem oraz Mediacje Rówieśnicze. Przez 8 tygodni mieliśmy zajęcia, po których wybieraliśmy spośród nas mediatorów rówieśniczych. Zostałem prawdziwym MEDIATOREM! Uczestniczyłem w szkoleniach, warsztatach, treningach – dzięki nim mogłem pomóc kolegom i koleżankom w rozwiązywaniu konfliktów. Kontynuowaliśmy te zajęcia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, dlatego wiem, jak radzić sobie z emocjami, jak pomagać innym, tolerować ich i funkcjonować w wielokulturowym społeczeństwie.”

Tomek.

Dla uczniów klas 4 – 6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych stworzyliśmy program Mediacji Rówieśniczych i Zarządzania Konfliktem. „Mediacje rówieśnicze polegają na tym, że mediatorami w sporze młodych ludzi są ich rówieśnicy. Nikt nie rozumie problemów młodych ludzi lepiej niż oni sami. Łatwiej jest im również pozyskać akceptację i zaufanie stron konfliktu, niż osobom dorosłym. Zanim jednak uczniowie zaczną mediować, nabywają umiejętności komunikowania się bez agresji” – wyjaśnia Dorota Whitten, koordynatorka programu. W szkołach najczęściej spotykanymi konfliktami jest przezywanie, piętnowanie ze względu na wygląd, pochodzenie czy zachowanie, obrażanie członków rodziny, różne formy molestowania seksualnego (komentowanie rozwoju płciowego, obsceniczne gesty i napisy), zawłaszczanie prywatnych rzeczy, wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy odrzucenie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie. Warto pamiętać, że każdy z tych konfliktów można rozwiązać za pomocą rozmowy.

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310