Baza wiedzy

Dla Szkół

Od 2013 roku wdrażamy do polskich szkół program pod nazwą Szkoła Pokoju – Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze. Dzięki partnerstwu z holenderską CED Groep, która od 14 lat tworzy sieć 400 Szkół Pokoju oraz programowi zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych prowadzonemu przez Stichting Mediation door Leerlingen w Utrechcie możemy wprowadzać do polskiego systemu edukacji sprawdzone na świecie innowacje pedagogiczne. Program Szkoła Pokoju – Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze jest kompleksowym działaniem edukacyjnym skierowanym do całej szkoły, a jego celem jest pozytywna zmiana atmosfery i relacji w społeczności szkolnej oraz przeciwdziałanie przemocy i trening w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów wśród i przez rówieśników. Przystąpienie do programu to trwała przemiana wszystkich jego uczestników – od sposobu komunikacji, rozwinięcia kompetencji interpersonalnych po wyposażenie ich w „narzędzia do rozwiązywania konfliktów” przydatnych przez całe życie.

Szkoła Pokoju

„Dzień dobrym jestem Tomek. Od zerówki uczestniczyłem w zajęciach Szkoły Pokoju. Uczyliśmy się o Emocjach i mówiliśmy o Tolerancji. Towarzyszyły nam Małpa i Tygrys”

 

Dzięki metodzie Szkoły Pokoju, dzieci z klas 0 – 3 uczą się rozwiązywania konfliktów i porozumiewania bez agresji poprzez zabawę, a pomagają im w tym psotna, złośliwa Małpka i stateczny, trochę groźny Tygrys. Z pomocą moderatora, pacynki wciągają dzieci w edukacyjną grę, która pozwala im lepiej rozumieć siebie, swoich kolegów i koleżanki, uczy rozpoznawać i nazywać emocje, definiuje pojęcia takie jak tolerancja, konflikt, empatia i pokazuje jak łatwo mogą się ze sobą dogadywać . W grupie klas nauczania początkowego metoda Szkoły Pokoju wymaga zupełnie innego podejścia, prostszego języka, innych sposobów komunikacji do i dla uczniów. Niezwykle ważnym jest, aby w polskim systemie edukacji zafunkcjonował kompleksowy program komunikacji bez przemocy, pozwalający rozwiązywać konflikty bez agresji od najmłodszych lat. Nasz program Szkoły Pokoju obejmuje już przedszkolaki, aby w szkole podstawowej i na dalszych etapach edukacji  skutecznie działał długofalowy system mediacji rówieśniczych.

zk

Mediacje rówieśnicze

„W czwartej klasie rozpoczęliśmy program Zarządzanie Konfliktem oraz Mediacje Rówieśnicze. Przez 8 tygodni mieliśmy zajęcia, po których wybieraliśmy spośród nas mediatorów rówieśniczych. Zostałem prawdziwym MEDIATOREM! Uczestniczyłem w szkoleniach, warsztatach, treningach – dzięki nim mogłem pomóc kolegom i koleżankom w rozwiązywaniu konfliktów. Kontynuowaliśmy te zajęcia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, dlatego wiem, jak radzić sobie z emocjami, jak pomagać innym, tolerować ich i funkcjonować w wielokulturowym społeczeństwie.”

Tomek.

Dla uczniów klas 4 – 6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych stworzyliśmy program Mediacji Rówieśniczych i Zarządzania Konfliktem. „Mediacje rówieśnicze polegają na tym, że mediatorami w sporze młodych ludzi są ich rówieśnicy. Nikt nie rozumie problemów młodych ludzi lepiej niż oni sami. Łatwiej jest im również pozyskać akceptację i zaufanie stron konfliktu, niż osobom dorosłym. Zanim jednak uczniowie zaczną mediować, nabywają umiejętności komunikowania się bez agresji” – wyjaśnia Dorota Whitten, koordynatorka programu. W szkołach najczęściej spotykanymi konfliktami jest przezywanie, piętnowanie ze względu na wygląd, pochodzenie czy zachowanie, obrażanie członków rodziny, różne formy molestowania seksualnego (komentowanie rozwoju płciowego, obsceniczne gesty i napisy), zawłaszczanie prywatnych rzeczy, wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy odrzucenie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie. Warto pamiętać, że każdy z tych konfliktów można rozwiązać za pomocą rozmowy.

Oferta dla nauczycieli

Mediacje rówieśnicze i trening komunikacji bez agresji przeciwdziała nietolerancji, przemocy, uczy akceptowanych społecznie interakcji oraz komunikowania potrzeb i rozwiązywania konfliktów. Ich pozytywne działanie przenosi się także poza szkołę – do życia rodzinnego, rówieśniczego, pozwala budować silne poczucie własnej wartości i poszerzać swoje horyzonty. To nieoceniony wkład, jaki szkoła może włożyć w wychowanie swoich uczniów na mądrych obywateli.

W ramach programu Szkoła Pokoju, Mediacje Rówieśnicze i Zarządzanie Konfliktem nasza  Fundacja uruchomiła system szkoleń oraz kompleksowe wsparcie dla nauczycieli chcących wdrożyć go u siebie w szkole. Oferujemy szereg pomocy dydaktycznych – przede wszystkim profesjonalny podręcznik zawierający scenariusze lekcji i warsztatów „Jak nauczyć uczniów rozwiązywania konfliktów. Podręcznik dla nauczyciela dla szkół podstawowych i gimnazjum” opracowany przy współpracy Stichting Mediation Door Leerlingen, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Fundacji Dom Pokoju. Tablice i materiały informacyjne, przypinki dla mediatorów, pacynki Tygrysa i Małpy oraz pomoce naukowe.

Wszelkich informacji udziela koordynatorka programu – Dorota Whitten 508 094 339. Zadzwoń lub zamów klikając spośród poniższych, interesujący Cię temat. 

Imię i Nazwisko
nazwa Twojej organizacji
Temat: Zamów spotkanie informacyjne w twojej szkole
*pole wymagane

Imię i Nazwisko
nazwa Twojej organizacji
Temat: Zamów program Szkoła Pokoju dla klas 0-3
*pole wymagane

Imię i Nazwisko
nazwa Twojej organizacji
Temat: Zamów program Mediacje Rówieśnicze i Zarządzanie Konfliktem dla klas 4-6
*pole wymagane

Imię i Nazwisko
nazwa Twojej organizacji
Temat: Zamów program Mediacje Rówieśnicze i Zarządzanie Konfliktem dla gimnazjum
*pole wymagane

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310