Baza wiedzy

Dla Biznesu

Prowadzenie biznesu to ogromne wyzwanie także dlatego, że musi godzić często sprzeczne interesy stron – czy to w zespole czy z kontrahentami. Jest przestrzenią, w której zawsze będą pojawiać się nieporozumienia i konfrontacje. Zarządzanie konfliktem w biznesie oznacza nadanie mu kierunku pozytywnych zmian, a podstawą zarządzania nim jest konstruktywna komunikacja. Dzięki umiejętności zarządzania konfliktem i mediacji, nieporozumienia mogą stać się motorem postępu, a firma i jej zespół mocniejsi, wyposażeni w niezbywalne umiejętności interpersonalne.


„Czy konflikt można przekuć w sukces firmy? Oczywiście, trzeba tylko dostrzec i wykorzystać jego potencjał
– tłumaczy Dorota Whitten, mediator. Konflikt jest bardzo często postrzegany jako zjawisko posiadające jedynie negatywne aspekty i niszczycielską moc. Faktycznie, złe nim zarządzanie może doprowadzić do wzrostu kosztów firmy ze względu na nieefektywność jej pracowników, sfrustrowanych, zestresowanych, walczących między sobą. Ale to nie obecność konfliktu lecz myślenie o nim i sposób jego rozwiązywania może być destrukcyjny. Konflikt odpowiednio przeprowadzony może przynieść pozytywny efekt, np. prowadzić do zwiększenia tożsamości osoby bądź grupy, zintegrować zespół, zmotywować do podejmowania niezbędnych zmian, nowych wyzwań, lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami.”

Nasza Fundacja realizuje audyty komunikacyjne wewnątrz firmy, przygotowuje raporty i strategie komunikacji wewnętrznej, prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników, organizuje warsztaty integracyjne.


Docenić konflikt to znaczy dostrzec i wykorzystać jego potencjał. 
Wiemy, że jest to trudne i wymaga codziennego treningu.
 Ale głęboko wierzymy, że ryzykując choćby jedno nowe zachowanie w konflikcie, 
możemy zmienić cały jego przebieg. 
 
„Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy.”
W. Haman, J. Gut

W pracy grupowej lub indywidualnej uczymy rozumienia konfliktu i metod jego rozwiązywania. Wypracowujemy narzędzia komunikacyjne ułatwiające budowanie porozumienia między stronami. Pokazujemy jak zarządzać złością i własnymi emocjami. Opowiadamy o nieocenionej wartości technik mediacyjnych i trenujemy mediowanie.

Imię i Nazwisko
nazwa Twojej organizacji
Temat: Zamów szkolenie Zarządzanie konfliktem w zespole
*pole wymagane

Imię i Nazwisko
nazwa Twojej organizacji
Temat: Zamów szkolenie Mediacje w biznesie
*pole wymagane

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310