Baza wiedzy

Zarządzanie konfliktem

Wierzymy w konstruktywną siłę konfliktu i wiemy, że może on budować, a nie rujnować. Konflikt to droga do zmiany, przeważnie na lepsze. Znamy metody pozytywnego zarządzania nim i przekuwania w konstruktywną komunikację. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Skorzystajcie z naszych programów i szkoleń, edukacja w zakresie porozumienia bez przemocy jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach i stanowi jedno z podstawowych wyzwań współczesnej cywilizacji.

Fundacja Dom Pokoju prowadzi w Polsce pionierskie programy z zakresu edukacji pokoju, zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych. Od 2013 roku, w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizujemy pilotaże wdrażające metody zarządzania konfliktem do polskiego systemu oświaty oraz społeczności lokalnych. Kampania informacyjna „Porozmawiaj z sąsiadem”, czy szkolne mediacje rówieśnicze pod hasłem „Nie biję, rozmawiam” dały początek szeroko zakrojonym działaniom edukacyjnym. Komunikacja bez przemocy w środowisku szkolnym, Wrocławskie Pogotowie Mediacyjne, Dzielnice Pokoju, liczne szkolenia i networking pracowników szkół i instytucji to długofalowe, szeroko zakrojone przedsięwzięcie, z którego realnie korzystają obywatele w każdym wieku.

Wypracowujemy modele działań, które nie tylko prowadzą do rozwiązania istniejącego konfliktu, ale też uczą zarządzania swoimi emocjami, konstruktywnej komunikacji i współpracy, zamiast unikania, atakowania czy stawiania granic. Zarządzanie konfliktem i porozumienie bez przemocy pomaga nam lepiej żyć, być lepszym człowiekiem, także dla samego siebie.

Poznaj nasze metody, są dla Ciebie!

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310