BLOG
Baza wiedzy

EDUKACJA POKOJU


Edukacja pokoju to zarówno idea, metoda i cel naszej działalności.

Uczy porozumienia, akceptacji dla „inności”, pozytywnego rozwiązywania konfliktów
czytaj więcej

Zarządzanie Konfliktem


Wierzymy w konstruktywną siłę konfliktu i wiemy, że może on budować, a nie rujnować.

Edukacja w zakresie porozumienia bez przemocy stanowi jedno z podstawowych wyzwań współczesnej cywilizacji.
czytaj więcej

ROZWÓJ LOKALNY


Idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój, współpraca międzysektorowa i włączenie biznesu w otoczenie, w którym funkcjonuje – to obszary naszej aktywności wspierające rozwój lokalny.

czytaj więcej

Fundacja Dom Pokoju jest ośrodkiem nowoczesnej myśli o społeczeństwie, którego centrum stanowi Człowiek, świadomy swojej tożsamości Obywatel, członek Wspólnoty.

o nas

Aktualności


ZK
15.10.2019

Stacja Mediacja – Szkolenia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji i Pogotowia Mediacyjnego

Szkolenia organizowane są w ramach obchodów Tygodnia Mediacji i koncentruje się na  zarządzaniu konfliktem i mediacjach w społecznościach szkolnych i lokalnych. Organizujemy ją ponieważ wspólnie z Gminą Wrocław od 2015 roku prowadzimy Pogotowie Mediacyjne oraz […]

czytaj więcej +
ZK
01.10.2019

Broszura Fundacji Ukraina

Nasza mediatorka, Dorota Whitten facylitowała jedną z grup podczas konferencji Fundacji Ukraina. Rezultaty są częścią biuletynu Fundacji Ukraina „ForUM For Unity of Migrants”, które odbyło się w dniu 27 marca 2019 roku. Fundacja Ukraina jest […]

czytaj więcej +
ZK
27.09.2019

Już w tę sobotę! 11. edycja Turnieju piłki nożnej przeciwko rasizmowi – Boisko bez granic

Zapraszamy na kolejną edycję turnieju piłki nożnej przeciwko rasizmowi. Boisko bez granic odbędzie się 28.09 w Parku Staszica. Cały dzień atrakcji sportowych, połączony jest z rodzinnym piknikiem, pełnym koncertów, warsztatów. Fundacja Dom Pokoju i Przedstawicielstwo Regionalne […]

czytaj więcej +
ZK
27.09.2019

Relacja z konferencji Keep calm and mediuj!

Tak jak Mount Everest to coś więcej niż sam szczyt, tak szkoła to coś znacznie ważniejszego niż mury, tabliczka z numerem, podstawa programowa czy system oceniania. Szkoła to przede wszystkim ludzie. Od poniedziałku do piątku […]

czytaj więcej +
ZK
25.09.2019

RELACJA ZE STRZELIŃSKIEJ KONFERENCJI MEDIACYJNEJ

Tematem tegorocznego spotkania w ramach obchodów Tygodnia Mediacji były mediacje rodzinne i wśród nieletnich.  “Zwykło się mówić, że kłócić się jest rzeczą ludzką. Jednakże moim zdaniem dużo bardziej ludzką rzeczą jest dojście do porozumienia, znalezienie […]

czytaj więcej +
ZK
27.08.2019

Konferencja w Strzelinie Mediacje rodzinne i wśród nieletnich

Konferencja – Mediacje rodzinne i wśród nieletnich jest organizowana w ramach obchodów Tygodnia Mediacji oraz w odpowiedzi na zainteresowanie lokalnej społeczności Strzelina. Organizujemy ją wspólnie z Kancelarią Mediacyjną Joanny Pomagruk. Celem konferencji jest propagowanie mediacji […]

czytaj więcej +
27.08.2019

Konferencja w Strzelinie Mediacje rodzinne i wśród nieletnich

Konferencja – Mediacje rodzinne i wśród nieletnich jest organizowana w ramach obchodów Tygodnia Mediacji oraz w odpowiedzi na zainteresowanie lokalnej społeczności Strzelina. Organizujemy ją wspólnie z Kancelarią Mediacyjną Joanny Pomagruk.

Celem konferencji jest propagowanie mediacji oraz polubownego rozwiązywania konfliktów wśród: społeczności lokalnej, pracowników urzędu, społeczności szkolnej, pedagogów, psychologów oraz wśród sędziów, kuratorów i pracowników sądu.

Gościem konferencji, będzie znany sędzia z telewizji Artur Lipiński, który jest sędzią w wydziale karnym, cywilnym, rodzinnym i nieletnich,
rzecznikiem Sądu Okręgowego w Krośnie oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Prelegentem na konferencji będzie Katarzyna Sobańska Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego we Wrocławiu oraz specjaliści z zakresu mediacji, pedagogiki oraz rozwiązywania konfliktów. W trakcie konferencji wystąpią również mediatorzy rówieśniczy – uczniowie wrocławskiej szkoły.

Data i miejsce konferencji: 19.09.2019 Strzeliński Ośrodek Kultury, ul. A. Mickiewicza 2, Strzelin

AGENDA

09:00-10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:10 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości – Joanna Pomagruk – Mediator Kancelaria Mediacyjna

10:10-10:20 Otwarcie konferencji – Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

10:20-10:40 Konflikt widziany oczami społeczeństwa – Dorota Whitten – Mediator ds. cywilnych przy SO Wrocław, koordynator Edukacji
Pokoju, socjolog – Fundacja Dom Pokoju

10:40-11:00 Mediacja szansą na udrożnienie komunikacji – Joanna Pomagruk – Mediator ds. cywilnych, karnych i nieletnich przy SO Wrocław, Kancelaria Mediacyjna

11:00-11:20 Działania Rzecznika Praw Obywatelskich , w celu upowszechnienia mediacji, jako alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów.
Katarzyna Sobańska Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, we Wrocławiu.

11:20-11:40 Przerwa kawowa

11:40-13:10 Zjawisko przemocy, w rodzinie, w Polsce i zasady postępowania, w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie – Sędzia Artur Lipiński

13:10-13:30 Przerwa kawowa

13:30-13:50 Młodzi, zadziorni, agresywni

13:50-14:10 „Gdy skorupka za młody nasiąknie”…Mediacje rówieśnicze, jako sposób rozwiązywania konfliktów – Joanna Wajda – Mediator ds. cywilnych, przy SO Wrocław, Trener Edukacji Pokoju, Fundacja Dom Pokoju

14:10-14:30 Mediacje szkolne w praktyce – Mediatorzy ds. rówieśniczych

14:30-14:50 Jaka Sprawiedliwość? Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, jako przestrzeń realizacji paradygmatu community justice.
Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego – Sąd Okręgowy Wrocław

14:50-15:00 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji

ZAPISY NA KONFERENCJĘ – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prelegenci

Artur Lipiński – Sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krośnie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie . W telewizji TVN sędzia w programie „Sąd rodzinny”. Specjalizuje się w m.in. w tematach: przestępczość i odpowiedzialność prawna nieletnich za swoje czyny nieletnich, cyberprzestępczość, przemoc w rodzinie, zasady odpowiedzialności szkoły, nauczycieli, rodziców za czyny nieletnich (małoletnich) – karna i cywilna

Konferencja jest finansowana ze środków Gminy Strzelin

Patronat honorowy

                                                                                                      

Organizatorzy

                           

Partnerzy

                                                                  

Patroni medialni

                               

Informacja o fotorelacji

Konferencja będzie rejestrowana w postaci fotodokumentacji oraz relacji filmowej dla celów promocyjnych oraz sprawozdawczych. Każdy z uczestników będzie proszony o wyrażenie zgody na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku.

Z uwagi, iż uczestnikami będą również osoby nieletnie uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji ich opiekunom prawnym. W przypadku braku zgody opiekuna prawnego na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku dziecka wnosimy o niezwłoczne przekazanie tychże informacji Koordynatorowi Projektu Karolinie Mróz w formie mailowej na adres (k.mroz@dompokoju.hekko24.pl), do dnia 20 września włącznie. Brak informacji ze strony szkoły oznaczać będzie, iż rodzice nie wnieśli sprzeciwu.

zwiń ―

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310