BLOG
Baza wiedzy

EDUKACJA POKOJU


Edukacja pokoju to zarówno idea, metoda i cel naszej działalności.

Uczy porozumienia, akceptacji dla „inności”, pozytywnego rozwiązywania konfliktów
czytaj więcej

Zarządzanie Konfliktem


Wierzymy w konstruktywną siłę konfliktu i wiemy, że może on budować, a nie rujnować.

Edukacja w zakresie porozumienia bez przemocy stanowi jedno z podstawowych wyzwań współczesnej cywilizacji.
czytaj więcej

ROZWÓJ LOKALNY


Idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój, współpraca międzysektorowa i włączenie biznesu w otoczenie, w którym funkcjonuje – to obszary naszej aktywności wspierające rozwój lokalny.

czytaj więcej

Fundacja Dom Pokoju jest ośrodkiem nowoczesnej myśli o społeczeństwie, którego centrum stanowi Człowiek, świadomy swojej tożsamości Obywatel, członek Wspólnoty.

o nas

Aktualności


RL
31.01.2020

Pierwszy panel obywatelski we Wrocławiu!

Czym jest panel obywatelski? Jakiego transportu potrzebujemy we Wrocławiu? Jak skomunikować centrum z osiedlami peryferyjnymi?

czytaj więcej +
RL
23.12.2019

Dolnośląski Ośrodek Dialogu

Twórz z nami Dolnośląski Ośrodek Dialogu!

Jeśli działasz lokalnie w województwie dolnośląskim, lubuskim lub opolskim – to Ciebie szukamy!

czytaj więcej +
ZK
15.10.2019

Szkolenia „Stacja Mediacja”

Jak się porozumiewać mimo różnic? Zapraszamy na szkolenia, na którym będziemy uczyć jakie są narzędzia budowania dialogu.

czytaj więcej +
ZK
01.10.2019

Broszura Fundacji Ukraina

Nasza mediatorka, Dorota Whitten facylitowała jedną z grup podczas konferencji Fundacji Ukraina. Rezultaty są częścią biuletynu Fundacji Ukraina „ForUM For Unity of Migrants”, które odbyło się w dniu 27 marca 2019 roku. Fundacja Ukraina jest […]

czytaj więcej +
ZK
27.09.2019

Już w tę sobotę! 11. edycja Turnieju piłki nożnej przeciwko rasizmowi – Boisko bez granic

Zapraszamy na kolejną edycję turnieju piłki nożnej przeciwko rasizmowi. Boisko bez granic odbędzie się 28.09 w Parku Staszica. Cały dzień atrakcji sportowych, połączony jest z rodzinnym piknikiem, pełnym koncertów, warsztatów. Fundacja Dom Pokoju i Przedstawicielstwo Regionalne […]

czytaj więcej +
ZK
27.09.2019

Relacja z konferencji Keep calm and mediuj!

Tak jak Mount Everest to coś więcej niż sam szczyt, tak szkoła to coś znacznie ważniejszego niż mury, tabliczka z numerem, podstawa programowa czy system oceniania. Szkoła to przede wszystkim ludzie. Od poniedziałku do piątku […]

czytaj więcej +
22.08.2019

Konferencja KEEP CALM AND MEDIUJ! Zarządzanie konfliktem w środowisku szkolnym

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Tygodnia Mediacji w i koncentruje się na  zarządzaniu konfliktem i mediacjach w społecznościach szkolnych i lokalnych.

Organizujemy ją ponieważ wspólnie z Gminą Wrocław od 2015 roku prowadzimy Pogotowie Mediacyjne oraz wspieramy szkoły w zakresie polubownego rozwiązywania konfliktów.

Gościem konferencji będzie znany z telewizji – sędzia Artur Lipiński, który obecnie jest sędzią w wydziale karnym, cywilnym, rodzinnym i nieletnich, rzecznikiem sądu okręgowego w Krośnie oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Gościem specjalnym będzie również Jacek Pyżalski, pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu., W roli prelegentów wystąpią także: Zastępca Kuratora Okręgowego we Wrocławiu, koordynator ds. dialogu międzykulturowego, mediatorzy oraz osoby specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów.

20.09.2019 Hotel Campanile ul. Ślężna 26, Wrocław

Agenda

9.00 – 10.00   Rejestracja uczestników

10:00-10:10  Otwarcie konferencji oraz powitanie gości

Przedstawiciel Gminy Wrocław i Fundacji Dom Pokoju

10:10-10:25  Pogotowie Mediacyjne – bo często we troje, łatwiej się dogadać

Joanna Pomagruk – Mediator przy SO Wrocław

10:25-10:45   Wielokulturowe konflikty w szkole – wyzwania

Manuela Pliżga Jonarska – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

10:45- 11:05  Mediacja to relacja – jak radzić sobie z konfliktami w środowisku szkolnym

Tomasz Tokarz – Trener, Coach, Mediator

11:05-11:25   Przerwa kawowa

11:25-12:15   Specyfika problemu cyberprzemocy – jak przeciwdziałać? 

Jacek Pyżalski – Profesor, Pedagog specjalny

12:15-12:35   Mediacje rówieśnicze, sposobem na rozwiązywanie konfliktów szkolnych

Joanna Wajda – Mediator przy SO Wrocław, Fundacja Dom Pokoju

12:35-12:55   Przerwa kawowa

12:55-14:25   Odpowiedzialność szkoły, dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców za czyny lub zaniechania uczniów,

                            w świetle prawa karnego i cywilnego

Sędzia Artur Lipiński

14:25-14:45 Kuratorska służba sądowa i sprawiedliwość naprawcza – potencjał do uwolnienia

Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego – Sąd Okręgowy Wrocław

14:45–15:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

ZAPISY NA KONFERENCJĘ – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ->

Prelegenci

Artur  Lipiński  – Sędzia i rzecznik prasowy  Sądu Okręgowego w Krośnie, wykładowca Krajowej  Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie . W  telewizji TVN sędzia w programie „Sąd rodzinny”. Specjalizuje się w m.in. w tematach: przestępczość  i odpowiedzialność prawna nieletnich za swoje czyny nieletnich, cyberprzestępczość, przemoc w rodzinie, zasady  odpowiedzialności szkoły, nauczycieli, rodziców za czyny nieletnich (małoletnich) – karna i cywilna

Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi.  Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297  European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level  podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.

Autor pierwszych  na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”. Autor licznych programów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz edukacji medialnej. www.jacekpyzalski.pl

 

Konferencja jest finansowana ze środków Gminy Wrocław w ramach projektu Pogotowie Mediacyjne i Zarządzanie Konfliktem pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia i Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Data konferencji: 20 września 2019r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce konferencji: Hotel Campanile ul. Ślężna 26, Wrocław

https://mapa.targeo.pl/Campanile_Wroclaw_Centrum,miejsce_10033925

https://goo.gl/maps/6G3fsjr1DzXosQqi9

 

Organizatorzy

                                 

 

Partnerzy

                                    

Informacja o fotorelacji

Konferencja będzie rejestrowana w postaci fotodokumentacji oraz relacji filmowej dla celów promocyjnych oraz sprawozdawczych. Każdy z uczestników będzie proszony o wyrażenie zgody na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku.

Z uwagi, iż uczestnikami będą również osoby nieletnie uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji ich opiekunom prawnym. W przypadku braku zgody opiekuna prawnego na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku dziecka wnosimy o niezwłoczne przekazanie tychże informacji Koordynatorowi Projektu Karolinie Mróz w formie mailowej na adres (k.mroz@dompokoju.hekko24.pl), do dnia 20 września włącznie. Brak informacji ze strony szkoły oznaczać będzie, iż rodzice nie wnieśli sprzeciwu.

zwiń ―

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310