Baza wiedzy

Warsztaty Korczakowskie

Janusz Korczak – lekarz, pisarz, pedagog, dziennikarz, wychowawca. Badacz świata dzieci. Domy dla sierot, które prowadził, realizowały nowatorską koncepcję samorządnej społeczności. Zwolennik demokracji w szkole i teorii dialogu. Współcześnie znany na całym świecie jako prekursor i przedstawiciel ruchu na rzecz praw dzieci. Postulaty Korczaka dotyczące podmiotowości dziecka i poszanowania jego prawa do godności, szacunku i własnego rozwoju nie tracą nic na wartości. Głoszący emancypację dziecka, chciał organizować społeczeństwo dziecięce na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków, a za najważniejsze miał opiekę nad dzieckiem, wychowanie do samodzielności i jego prawa:

prawo do miłości,
do bycia szanowanym,
do posiadania własnych tajemnic,
prawo do samostanowienia o sobie,
do własności,
do rozwoju, zabawy i pracy,
prawo do sprawiedliwości.

Warsztaty Korczakowskie organizujemy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków edukacyjno-wychowawczych. Opowiadają one o życiu i działalności Janusza Korczaka, zapoznają uczestników z prawami i obowiązkami dziecka, uczą pozytywnego rozwiązywania konfliktów.

Imię i Nazwisko
nazwa Twojej organizacji
Temat: Zamów Warsztaty Korczakowskie
*pole wymagane

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310