Baza wiedzy

Lekcjobus

Lekcjobus to mobilna baza supermocy Fundacji Dom Pokoju! To innowacyjna kompilacja materiałów edukacyjnych, gier, wystaw, scenariuszy lekcji oraz wykwalifikowanych trenerów, którzy docierają do szkół w całej Polsce z angażującymi działaniami. Każdy z Was może być inicjatorem edukacji pokoju w swojej szkole. Jesteś uczniem, nauczycielem, rodzicem? Skontaktuj się z naszą Fundacją, a wkrótce Lekcjobus zaparkuje pod Twoją szkołą!

METODY EDUKACYJNE LEKCJOBUSA:

peer-education to edukacja rówieśnicza – metoda polegająca na wzajemnym uczeniu się. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w taki sposób, aby oni sami stali się przewodnikami organizowanej wystawy czy współprowadzącymi warsztaty i wspólnie z koordynatorem tworzyli nowe ich scenariusze dla kolejnych grup. Metodę tę stosujemy w przypadku wszystkich projektów Lekcjobusa.

peer-mediation to mediacje rówieśnicze – metoda polegająca na tym, że uczniowie wybrani przez rówieśników stają się mediatorami w ich sporach. Metoda ta dotyczy projektów zarządzania konfliktem.

superwizja i coaching  to ewaluacja postępów i osiągania celów przyjętych przez uczestniczącą w naszych projektach szkołę. Jest to dodatkowe wsparcie dla koordynatorów-edukatorów po zakończeniu treningu i działań Lekcjobusa.

POMOCE DYDATKTYCZNE DOWOŻONE LEKCJOBUSEM:

materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, karty pracy, wystawy…

Wiele z nich udostępniliśmy w naszym internetowym Lekcjobusie – zapraszamy do pobierania!

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310