Baza wiedzy

Historia opowiedziana

Trzy kraje, dwa pokolenia, jedna wystawa.

Warsztaty „Historia opowiedziana” zrodziły się z projektu realizowanego przez naszą Fundację w 2007 roku pod nazwą „Historia opowiedziana – doświadczenia przesiedlonych w oczach młodego pokolenia”. Podczas międzynarodowej wymiany młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy, wspólnie zbieraliśmy doświadczenia ludzi przesiedlonych w trakcie i po II wojnie światowej. Chcąc upamiętnić  te historie, wzmocnić międzypokoleniowy dialog i utrwalić wśród młodych Europejczyków opowieści przesiedleńców, stworzyliśmy film i wystawę „Wszystkie drogi prowadzą do domu?”.

Dzięki temu projektowi udało nam się wypracować model warsztatu skierowanego do młodych ludzi, uczącego otwartości na różne kultury i historie, dialogu międzypokoleniowego, szacunku dla odmiennych doświadczeń, szczególnie zrozumienia kontekstu wojennej traumy, empatii dla drugiego człowieka, pokory.

Uczymy metodą oral history (historia mówiona)*.

Kanwą warsztatów jest wystawa zdjęć z fragmentami wywiadów zrealizowanych przez uczestników projektu „Historia opowiedziana – doświadczenia przesiedlonych w oczach młodego pokolenia”. Archiwalne fotografie i dokumenty pochodzą z prywatnych zbiorów osób przesiedlonych. Praca warsztatowa opiera się głównie na poznawaniu siebie, swojej kultury, historii związanej z tematyką przesiedleń w Europie.

*Oral history to interdyscyplinarna metoda badawcza, która polega na nagrywaniu, archiwizowaniu i interpretowaniu relacji świadków lub uczestników wydarzeń historycznych. Można ją definiować wąsko, jako rozmowę ze świadkiem historii. Badania z kręgu historii mówionej nie skupiają się jedynie na doniosłych wydarzeniach i znanych ludziach, lecz w centrum ich zainteresowania znajduje się zwykły człowiek i jego punkt widzenia. (Leksykon Lublin)

Polecamy zrealizować warsztaty Historia opowiedziana z młodzieżą w Waszym środowisku: szkole, organizacji, placówce. Pomagamy na każdym etapie – od wyboru i dopasowania warsztatu do potrzeb grupy, aż po realizację. Zapraszamy do kontaktu z naszą Fundacją!

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310