Baza wiedzy

Relacje z warsztatów

Anne Frank. Opowieść Współczesna w Zespole Szkół nr 2 w Wodzislawiu Śląskim.

Zdjęcia pochodzą ze strony szkoły: http://www.zs2wodzislaw.internetdsl.pl/4.htm. Komentarzem opatrzyła je pani mgr Justyna Orszulak – koordynator wydarzenia z ramienia szkoły:

„Od 4 do 8 lutego w Zespole Szkół nr 2 w Wodzislawiu Śląskim gości wystawa „Anne Frank. Opowieść współczesna”. Wystawa realizowana jest przez Fundację Dom Pokoju z Wrocławia we współpracy z Fundacją Anne Frank z Amsterdamu. Zaproszenie do udziału w wystawie zostało skierowane do uczniów wszystkich wodzisławskich gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych. (…) Zgodnie z zamierzeniem organizatorów ekspozycja jest wystawą podróżującą, co daje możliwość młodzieży z różnych miast i miejscowości zapoznać się z historią Anny Frank i z tematyką Holocaustu. Wystawa składa się z 34 paneli, które pokazują życie 13-letniej żydowskiej dziewczynki i jej rodziny w kontekście rozwoju antysemityzmu w Niemczech i całej Europie.

Po wystawie oprowadzają uczniowie, którzy do roli przewodników zostali przygotowani przez trenerów Fundacji Dom Pokoju (…) podczas specjalnych warsztatów. Dzieki temu zostały stworzone nowe relacje, w których uczeń, jakby z tego samego poziomu wiedzy o historii i świecie oprowadza po wystawie swojego kolegę – rówieśnika, co powoduje, iż zmniejsza się dystans między przewodnikiem, widzem i bohaterką opowiadanej historii. Dzięki spojrzeniu na historię Anne Frank oczami współcześnie żyjących młodych ludzi, pojawia się szansa podjęcia przez nich głębszej refleksji na temat doświadczeń życia żydowskiej dziewczynki, poszukania przyczyn dramatu jej rodziny, oraz zastanowienia się, jak współcześnie mogą oni kształtować swoją postawę wobec obrony praw człowieka. Możliwość bycia przewodnikiem pozwala tez uczniom odkryć twórczy potencjał, zdolność do podejmowania inicjatywy i wystapień publicznych.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z różnych szkół odwiedzający naszą wystawę wychodzą pod wrażeniem profesjonalizmu młodych przewodników i, mam nadzieję, z refleksjami wywołanym przez historię Anny Frank.” mgr Justyna Orszulak

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310