Baza wiedzy

Archiwum miesiąca: Październik 2015


28.10.2015

Społeczność lokalna – to jest siła!

Jedną z główny zasad przeciwdziałania przemocy i prześladowania dzieci jest budowanie świadomej zagrożeń, kompetentnej i umiejącej reagować społeczności lokalnej. Wiemy, że to działa dzięki De Vreedzame Wijk i dlatego dziś spotkaliśmy się w przedstawicielami lokalnej […]

czytaj więcej +
16.10.2015

Diagnoza potrzeb i możliwości w szkołach w ramach projektu 100 lat dla pokoju w Europie

Kolejnym etapem, po wieloetapowej rekrutacji, rozmowach i wizytach w szkołach, a także szkoleniach dla nauczycieli we Wrocławiu i Holandii, są diagnozy, przeprowadzane w każdej ze szkół, wśród grona pedagogicznego i uczniów. Dzięki tym spotkaniom z […]

czytaj więcej +
15.10.2015

TOLERANCJA? ZNAM, UŻYWAM!

W Dniu Solidarności z Uchodźcami i w kązdy inny dzień: apelujemy do szkół o szczególną uważność na sytuację dzieci cudzoziemskich. Fundacja Dom Pokoju dołącza się do apelu do wszystkich społeczności szkolnych, w szczególności do współtowrzących […]

czytaj więcej +
15.10.2015

Ewaluacja VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – jesteśmy tu!

Tworzymy Strategiczną Mapę Drogowa Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. „Definiujemy się przez to, czym nie jesteśmy. Musimy dać sobie zaufanie i przyjąć, że potrafimy się różnić, nie tylko przekrzykiwać. Bardzo długa przed nami droga do tak rozumianego […]

czytaj więcej +

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310