Baza wiedzy

Pogotowie mediacyjne

Pogotowie Mediacyjne to BEZPŁATNA pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji, doradztwo oraz zarządzanie konfliktem poprzez wsparcie dialogu, dla wszystkich mieszkańców Wrocławia i społeczności szkolnych, finansowana ze środków Gminy Wrocław.

PROBLEM Z DIALOGIEM?

Spór z sąsiadami, konflikty w społeczności lokalnej

Konflikty i złe relacje w waszej szkole

Brak porozumienia w rodzinie: konflikt małżonków, ustalenie kontaktów z dziećmi, sprawy okołorozwodowe

nieporozumienia w waszym zespole: nieporozumienie wspólników, rozbieżne dążenia

Zatarg o mienie

potrzeba dialogu z różnymi stronami…

ZADZWOŃ DO NAS!

 

…bo często we troje łatwiej się dogadać.

Doświadczeni mediatorzy pomagają w rozwiązywaniu konfliktów zwaśnionych stron. Obecność osoby trzeciej sprzyja wzajemnej komunikacji i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków – prowadzi rozmowę i wspiera strony sporu bez ingerencji w efekt mediacji. Najważniejsze jest to, by strony chciały się porozumieć.

WSPARCIE SZKÓŁ

 •  Program Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze
 • Doradztwo i konsultacje dla kadry pedagogicznej, uczniów oraz rodziców
 • Diagnoza sytuacji zastanej pozwalająca na rozróżnienie konfliktu  od przemocy rówieśniczej i dobranie właściwych narzędzi zaradczych oraz profilaktycznych
 • Warsztaty i szkolenia w zakresie komunikacji efektywnej, rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

MEDIACJE SPOŁECZNE

 •  Zarządzanie konfliktem wielopoziomowym i/lub międzysektorowym
 • Budowanie dialogu z grupami interesariuszy, którym mediator pomaga wypracować wspólne stanowisko i sposoby współpracy oraz udrażnia procesy komunikacyjne

JAK PRACUJEMY

 • Przygotowanie procesu (diagnoza sytuacji zastanej, wspólne wypracowanie sekwencji działań)
 •  Obecność w trakcie procesu – moderacja, facylitacja – bezstronność i neutralność, komunikacja efektywna
 • Podsumowanie wyników procesu dialogu – przekazanie go stronom do wdrażania
 • Ewaluacja wypracowanych rezultatów w określonym w porozumieniu czasie

ZASADY MEDIACJI

 • dobrowolność – obie strony muszą chcieć się porozumieć.
 • akceptowanie osoby mediatora i reguł rozmów przez obie strony.
 • bezstronność i neutralność mediatora wobec osób i przedmiotu sporu.
 • poufność przebiegu mediacji.

Sąd czy mediacja? Mediacja jest szybsza – może przynieść rozwiązanie konfliktu podczas jednej sesji, a proces sądowy może ciągnąć się latami. W mediacji obie strony wygrywają, a co ważniejsze – to Wy, a nie sędzia decydujecie o sobie i rozwiązaniu problemu. Wypracowana i podpisana w obecności mediatora ugoda jest uwzględniana w sprawach sądowych.

Kto będzie mediował?

Mediują członkowie zespołu Pogotowia Mediacyjnego o dużym doświadczeniu i odpowiednich kompetencjach, którzy są wpisani na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Spotkania mediacyjne odbywają się w dogodnym dla stron terminie, w biurze Fundacji Dom Pokoju przy ul. Łokietka 5/1

Pamiętaj: Strony mają zawsze prawo do zmiany mediatora bez podania przyczyny.

Zapraszamy do kontaktu:

Pogotowie Mediacyjne, +48 538 208 660, pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310