BLOG
Baza wiedzy

EDUKACJA POKOJU


Edukacja pokoju to zarówno idea, metoda i cel naszej działalności.

Uczy porozumienia, akceptacji dla „inności”, pozytywnego rozwiązywania konfliktów
czytaj więcej

Zarządzanie Konfliktem


Wierzymy w konstruktywną siłę konfliktu i wiemy, że może on budować, a nie rujnować.

Edukacja w zakresie porozumienia bez przemocy stanowi jedno z podstawowych wyzwań współczesnej cywilizacji.
czytaj więcej

ROZWÓJ LOKALNY


Idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój, współpraca międzysektorowa i włączenie biznesu w otoczenie, w którym funkcjonuje – to obszary naszej aktywności wspierające rozwój lokalny.

czytaj więcej

Fundacja Dom Pokoju jest ośrodkiem nowoczesnej myśli o społeczeństwie, którego centrum stanowi Człowiek, świadomy swojej tożsamości Obywatel, członek Wspólnoty.

o nas

Aktualności


ZK
27.08.2019

Konferencja w Strzelinie Mediacje rodzinne i wśród nieletnich

Konferencja – Mediacje rodzinne i wśród nieletnich jest organizowana w ramach obchodów Tygodnia Mediacji oraz w odpowiedzi na zainteresowanie lokalnej społeczności Strzelina. Organizujemy ją wspólnie z Kancelarią Mediacyjną Joanny Pomagruk. Celem konferencji jest propagowanie mediacji […]

czytaj więcej +
ZK
22.08.2019

Konferencja KEEP CALM AND MEDIUJ! Zarządzanie konfliktem w środowisku szkolnym

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Tygodnia Mediacji w i koncentruje się na  zarządzaniu konfliktem i mediacjach w społecznościach szkolnych i lokalnych. Organizujemy ją ponieważ wspólnie z Gminą Wrocław od 2015 roku prowadzimy Pogotowie Mediacyjne […]

czytaj więcej +
ZK
16.04.2019

Stop mowie nienawiści! Apel wrocławskiego środowiska społecznego do Gazety Wrocławskiej

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Akcja Miasto,Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Strajkiem Kobiet Wrocław, Obywatelami RP, Fundacją Jak Malowana, Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE, Dolnośląską Fundacją Przyjaciele, Ośrodkiem Działań Artystycznych „Firlej”, […]

czytaj więcej +
ZK
12.04.2019

Raport z Narady Obywatelskiej o Edukacji #NOoE

Zapraszamy do lektury raportu zawierającego wszystkie zgłoszone przez uczestników pomysły i uwagi. RAPORT DO POBRANIA Narada Obywatelska o Edukacji – wydarzenie ogólnopolskie, którego inicjatorami są m.in. osoby tworzące Ja, nauczyciel., STOCZNIA i Protest z Wykrzyknikiem […]

czytaj więcej +
RL
24.07.2018

Publikujemy raport z konsultacji Centrum Południe

Pod koniec 2017 roku zrealizowaliśmy cykl konsultacji i warsztatów architektonicznych na terenie Osiedla Powstańców Śląskich. Konsultuacje odbywały się w ramach kontynuacji naszej współpracy z firmą SKANSKA. Konsultacje odbyły się w 3 etapach: – warsztaty architektoniczne […]

czytaj więcej +
ZK
18.06.2018

X Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi

X Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi W czerwcu odbyły się dwa wydarzenia w ramach X. edycji Turnieju Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi: pokaz filmowy w Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz cały dzień sportowych emocji oraz koncertów. Organizatorami […]

czytaj więcej +
27.08.2019

Konferencja w Strzelinie Mediacje rodzinne i wśród nieletnich

Konferencja – Mediacje rodzinne i wśród nieletnich jest organizowana w ramach obchodów Tygodnia Mediacji oraz w odpowiedzi na zainteresowanie lokalnej społeczności Strzelina. Organizujemy ją wspólnie z Kancelarią Mediacyjną Joanny Pomagruk.

Celem konferencji jest propagowanie mediacji oraz polubownego rozwiązywania konfliktów wśród: społeczności lokalnej, pracowników urzędu, społeczności szkolnej, pedagogów, psychologów oraz wśród sędziów, kuratorów i pracowników sądu.

Gościem konferencji, będzie znany sędzia z telewizji Artur Lipiński, który jest sędzią w wydziale karnym, cywilnym, rodzinnym i nieletnich,
rzecznikiem Sądu Okręgowego w Krośnie oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Prelegentem na konferencji będzie Katarzyna Sobańska Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora
Okręgowego we Wrocławiu oraz specjaliści z zakresu mediacji, pedagogiki oraz rozwiązywania konfliktów. W trakcie konferencji obecnością zaszczycą
Państwa również mediatorzy rówieśniczy – uczniowie wrocławskiej szkoły.

Data i miejsce konferencji: 19.09.2019 Strzeliński Ośrodek Kultury, ul. A. Mickiewicza 2, Strzelin

AGENDA

09:00-10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:10 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości – Joanna Pomagruk – Mediator Kancelaria Mediacyjna

10:10-10:20 Otwarcie konferencji – Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.

10:20-10:40 Konflikt widziany oczami społeczeństwa – Dorota Whitten – Mediator ds. cywilnych przy SO Wrocław, koordynator Edukacji
Pokoju, socjolog – Fundacja Dom Pokoju

10:40-11:00 Mediacja szansą na udrożnienie komunikacji – Joanna Pomagruk – Mediator ds. cywilnych, karnych i nieletnich przy SO Wrocław,
Kancelaria Mediacyjna

11:00-11:20 Działania Rzecznika Praw Obywatelskich , w celu upowszechnienia mediacji, jako alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów.
Katarzyna Sobańska Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, we Wrocławiu.

11:20-11:40 Przerwa kawowa

11:40-13:10 Zjawisko przemocy, w rodzinie, w Polsce i zasady postępowania, w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie – Sędzia Artur Lipiński

13:10-13:30 Przerwa kawowa

13:30-13:50 Młodzi, zadziorni, agresywni

13:50-14:10 „Gdy skorupka za młody nasiąknie”…Mediacje rówieśnicze, jako sposób rozwiązywania konfliktów – Joanna Wajda – Mediator ds. cywilnych, przy SO Wrocław, Trener Edukacji Pokoju, Fundacja Dom Pokoju

14:10-14:30 Mediacje szkolne w praktyce – Mediatorzy ds. rówieśniczych

14:30-14:50 Jaka Sprawiedliwość? Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, jako przestrzeń realizacji paradygmatu community justice.
Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego – Sąd Okręgowy Wrocław

14:50-15:00 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji

ZAPISY NA KONFERENCJĘ – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prelegenci

Artur Lipiński – Sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krośnie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie . W telewizji TVN sędzia w programie „Sąd rodzinny”. Specjalizuje się w m.in. w tematach: przestępczość i odpowiedzialność prawna nieletnich za swoje czyny nieletnich, cyberprzestępczość, przemoc w rodzinie, zasady odpowiedzialności szkoły, nauczycieli, rodziców za czyny nieletnich (małoletnich) – karna i cywilna

Konferencja jest finansowana ze środków Gminy Strzelin

Patronat honorowy

                                                                                                      

Organizatorzy

                           

Partnerzy

                                                                  

Patroni medialni

                               

Informacja o fotorelacji

Konferencja będzie rejestrowana w postaci fotodokumentacji oraz relacji filmowej dla celów promocyjnych oraz sprawozdawczych. Każdy z uczestników będzie proszony o wyrażenie zgody na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku.

Z uwagi, iż uczestnikami będą również osoby nieletnie uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji ich opiekunom prawnym. W przypadku braku zgody opiekuna prawnego na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku dziecka wnosimy o niezwłoczne przekazanie tychże informacji Koordynatorowi Projektu Karolinie Mróz w formie mailowej na adres (k.mroz@dompokoju.hekko24.pl), do dnia 20 września włącznie. Brak informacji ze strony szkoły oznaczać będzie, iż rodzice nie wnieśli sprzeciwu.

zwiń ―

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310