BLOG
Baza wiedzy

EDUKACJA POKOJU


Edukacja pokoju to zarówno idea, metoda i cel naszej działalności.

Uczy porozumienia, akceptacji dla „inności”, pozytywnego rozwiązywania konfliktów
czytaj więcej

Zarządzanie Konfliktem


Wierzymy w konstruktywną siłę konfliktu i wiemy, że może on budować, a nie rujnować.

Edukacja w zakresie porozumienia bez przemocy stanowi jedno z podstawowych wyzwań współczesnej cywilizacji.
czytaj więcej

ROZWÓJ LOKALNY


Idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważony rozwój, współpraca międzysektorowa i włączenie biznesu w otoczenie, w którym funkcjonuje – to obszary naszej aktywności wspierające rozwój lokalny.

czytaj więcej

Fundacja Dom Pokoju jest ośrodkiem nowoczesnej myśli o społeczeństwie, którego centrum stanowi Człowiek, świadomy swojej tożsamości Obywatel, członek Wspólnoty.

o nas

Aktualności


ZK
27.08.2019

Konferencja w Strzelinie Mediacje rodzinne i wśród nieletnich

Konferencja – Mediacje rodzinne i wśród nieletnich jest organizowana w ramach obchodów Tygodnia Mediacji oraz w odpowiedzi na zainteresowanie lokalnej społeczności Strzelina. Organizujemy ją wspólnie z Kancelarią Mediacyjną Joanny Pomagruk. Celem konferencji jest propagowanie mediacji […]

czytaj więcej +
ZK
22.08.2019

Konferencja KEEP CALM AND MEDIUJ! Zarządzanie konfliktem w środowisku szkolnym

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Tygodnia Mediacji w i koncentruje się na  zarządzaniu konfliktem i mediacjach w społecznościach szkolnych i lokalnych. Organizujemy ją ponieważ wspólnie z Gminą Wrocław od 2015 roku prowadzimy Pogotowie Mediacyjne […]

czytaj więcej +
ZK
16.04.2019

Stop mowie nienawiści! Apel wrocławskiego środowiska społecznego do Gazety Wrocławskiej

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Akcja Miasto,Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Strajkiem Kobiet Wrocław, Obywatelami RP, Fundacją Jak Malowana, Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE, Dolnośląską Fundacją Przyjaciele, Ośrodkiem Działań Artystycznych „Firlej”, […]

czytaj więcej +
ZK
12.04.2019

Raport z Narady Obywatelskiej o Edukacji #NOoE

Zapraszamy do lektury raportu zawierającego wszystkie zgłoszone przez uczestników pomysły i uwagi. RAPORT DO POBRANIA Narada Obywatelska o Edukacji – wydarzenie ogólnopolskie, którego inicjatorami są m.in. osoby tworzące Ja, nauczyciel., STOCZNIA i Protest z Wykrzyknikiem […]

czytaj więcej +
RL
24.07.2018

Publikujemy raport z konsultacji Centrum Południe

Pod koniec 2017 roku zrealizowaliśmy cykl konsultacji i warsztatów architektonicznych na terenie Osiedla Powstańców Śląskich. Konsultuacje odbywały się w ramach kontynuacji naszej współpracy z firmą SKANSKA. Konsultacje odbyły się w 3 etapach: – warsztaty architektoniczne […]

czytaj więcej +
ZK
18.06.2018

X Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi

X Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi W czerwcu odbyły się dwa wydarzenia w ramach X. edycji Turnieju Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi: pokaz filmowy w Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz cały dzień sportowych emocji oraz koncertów. Organizatorami […]

czytaj więcej +
22.08.2019

Konferencja KEEP CALM AND MEDIUJ! Zarządzanie konfliktem w środowisku szkolnym

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Tygodnia Mediacji w i koncentruje się na  zarządzaniu konfliktem i mediacjach w społecznościach szkolnych i lokalnych.

Organizujemy ją ponieważ wspólnie z Gminą Wrocław od 2015 roku prowadzimy Pogotowie Mediacyjne oraz wspieramy szkoły w zakresie polubownego rozwiązywania konfliktów.

Gościem konferencji będzie znany z telewizji – sędzia Artur Lipiński, który obecnie jest sędzią w wydziale karnym, cywilnym, rodzinnym i nieletnich, rzecznikiem sądu okręgowego w Krośnie oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Gościem specjalnym będzie również Jacek Pyżalski, pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu., W roli prelegentów wystąpią także: Zastępca Kuratora Okręgowego we Wrocławiu, koordynator ds. dialogu międzykulturowego, mediatorzy oraz osoby specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów.

20.09.2019 Hotel Campanile ul. Ślężna 26, Wrocław

Agenda

9.00 – 10.00   Rejestracja uczestników

10:00-10:10  Otwarcie konferencji oraz powitanie gości

Przedstawiciel Gminy Wrocław i Fundacji Dom Pokoju

10:10-10:25  Pogotowie Mediacyjne – bo często we troje, łatwiej się dogadać

Joanna Pomagruk – Mediator przy SO Wrocław

10:25-10:45   Wielokulturowe konflikty w szkole – wyzwania

Manuela Pliżga Jonarska – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

10:45- 11:05  Mediacja to relacja – jak radzić sobie z konfliktami w środowisku szkolnym

Tomasz Tokarz – Trener, Coach, Mediator

11:05-11:25   Przerwa kawowa

11:25-12:15   Specyfika problemu cyberprzemocy – jak przeciwdziałać? 

Jacek Pyżalski – Profesor, Pedagog specjalny

12:15-12:35   Mediacje rówieśnicze, sposobem na rozwiązywanie konfliktów szkolnych

Joanna Wajda – Mediator przy SO Wrocław, Fundacja Dom Pokoju

12:35-12:55   Przerwa kawowa

12:55-14:25   Odpowiedzialność szkoły, dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców za czyny lub zaniechania uczniów,

                            w świetle prawa karnego i cywilnego

Sędzia Artur Lipiński

14:25-14:45 Kuratorska służba sądowa i sprawiedliwość naprawcza – potencjał do uwolnienia

Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego – Sąd Okręgowy Wrocław

14:45–15:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

ZAPISY NA KONFERENCJĘ – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ->

Prelegenci

Artur  Lipiński  – Sędzia i rzecznik prasowy  Sądu Okręgowego w Krośnie, wykładowca Krajowej  Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie . W  telewizji TVN sędzia w programie „Sąd rodzinny”. Specjalizuje się w m.in. w tematach: przestępczość  i odpowiedzialność prawna nieletnich za swoje czyny nieletnich, cyberprzestępczość, przemoc w rodzinie, zasady  odpowiedzialności szkoły, nauczycieli, rodziców za czyny nieletnich (małoletnich) – karna i cywilna

Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi.  Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297  European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level  podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.

Autor pierwszych  na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”. Autor licznych programów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz edukacji medialnej. www.jacekpyzalski.pl

 

Konferencja jest finansowana ze środków Gminy Wrocław w ramach projektu Pogotowie Mediacyjne i Zarządzanie Konfliktem pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia i Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Data konferencji: 20 września 2019r., godz. 9:00 – 15:00

Miejsce konferencji: Hotel Campanile ul. Ślężna 26, Wrocław

https://mapa.targeo.pl/Campanile_Wroclaw_Centrum,miejsce_10033925

https://goo.gl/maps/6G3fsjr1DzXosQqi9

 

Organizatorzy

                                 

 

Partnerzy

                                    

Informacja o fotorelacji

Konferencja będzie rejestrowana w postaci fotodokumentacji oraz relacji filmowej dla celów promocyjnych oraz sprawozdawczych. Każdy z uczestników będzie proszony o wyrażenie zgody na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku.

Z uwagi, iż uczestnikami będą również osoby nieletnie uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji ich opiekunom prawnym. W przypadku braku zgody opiekuna prawnego na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku dziecka wnosimy o niezwłoczne przekazanie tychże informacji Koordynatorowi Projektu Karolinie Mróz w formie mailowej na adres (k.mroz@dompokoju.hekko24.pl), do dnia 20 września włącznie. Brak informacji ze strony szkoły oznaczać będzie, iż rodzice nie wnieśli sprzeciwu.

zwiń ―

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310