Baza wiedzy

100 lat dla pokoju w Europie

100-lat-listwa

100 lat dla pokoju w Europie to projekt współrealizowany z Domem Anne Frank i siecią edukatorów historycznych Euroclio, ze wsparciem punktów Europe Direct i pod patronatem Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, z środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Europa dla obywateli.

Naszym celem było powołanie i wspieranie sieci edukatorów pokoju we współpracy z 26 nauczycielami w Polsce. Połączyliśmy nasze doświadczenia i materiały edukacyjne, a także szkoliliśmy się w Holandii i we Wrocławiu. Przygotowaliśmy również wystawę stanowiącą tworzywo działań twórczych, prezentującą ludzi i organizacje od 100 lat działających na rzecz pokoju. Przez cały rok szkolny 2015/2016 pracowaliśmy z uczniami 13 szkół w Polsce metodami edukacji pokoju, włączaliśmy się w obchody Dnia Europy, konferencje, seminaria i wspieraliśmy lokalną społeczność muzułmańską. Finalnie wspólnie z Prezydentem Wrocławia zorganizowaliśmy koncert Wrocław dla Tolerancji oraz Spacer Pokoju, a także zbudowaliśmy wieloletnią strategię działań na rzecz edukacji pokoju. Chcemy mobilizować i integrować w działaniu na rzecz pokoju w Europie wszystkie sektory edukacyjne – nie tylko na poziomie lokalnym, ale też regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Stworzyliśmy ogólnopolską sieć trenerów, opracowaliśmy pakiet interaktywnych materiałów edukacyjnych, który nazwaliśmy „Lekcjobusem” oraz mobilną wystawę „100 lat dla pokoju w Europie”. Wszystkie materiały edukacyjne w ramach Edukacji Pokoju dostępne są na e-platformie Lekcjobus.

Zobacz filmik z Dnia Europy – gdzie w tle widać naszą wystawę oraz stoisko w Parku Staromiejskim!

 

Wydarzenie 1 – Rekrutacja i trening 26 nauczycieli z 13 szkół, włączenie ich do sieci

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 98 obywateli, z których 12 pochodziło z Opola (Polska), 26 z Wrocławia (Polska), 24 z Tarnowa (Polska), 7 z Ostrowa Wielkopolskiego (Polska), 7 z Zielonej Góry (Polska), 2 ze Zdzieszowic (Polska), 2 z Leśnicy (Polska), 2 z Murowanej Gośliny (Polska), 4 z Nowej Soli (Polska), 2 z Krakowa (Polska), 2 z Bolesławca (Polska), 3 z Amsterdamu (Holandia), 5 z Hagi (Holandia).

Miejsce/Data: Spotkania informacyjne z kandydatami miały miejsce w 2015 roku: 18/03/2015 w Tarnowie, 24/03/2015– w Zielonej Górze, 25/03/2015– w Ostrowie Wielkopolskim, 27/04/2015– w Opolu I dwukrotnie spotkaliśmy się z nauczycielami we Wrocławiu: 21/04/2015 i 24/04/2015.

Spotkania ze zgłoszonymi tandemami miały miejsce od marca do czerwca 2015 roku bezpośrednio w szkołach gdzie pracują: 18/05/2015 we Wrocławiu, 28/05/2015 w Leśnicy, Zdzieszowicach i Oławie, 03/06/2015 w Bolesławcu i Nowej Soli, 06/06/2015 w Ostrowie Wielkopolskim, Krakowie i Tarnowie, 08/06/2015 w Murowanej Goślinie.

Szkolenie 1 grupy tandemów miało miejsce 29/06/2015 – 02/07/2015 we Wrocławiu, a dla 2 grupy 03/08/2015 – 05/08/2015 również we Wrocławiu.

Szkolenie wszystkich tandemów i trenerów miało miejsce 23/08/2015 – 26/08/2015 w Amsterdamie i Utrechcie w Holandii.

Krótki opis: Przez prawie pół roku prowadziliśmy intensywną kampanię informacyjną i nabór kandydatów współpracując w tym zakresie z punktami Europe Direct i Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. W trzystopniowej rekrutacji wybraliśmy 26 nauczycieli z 13 szkół w Polsce, którzy stanowią dziś zalążek sieci edukatorów pokoju we Wrocławiu, Krakowie, Lisewie Malborskim, Tarnowie, Murowanej Goślinie, Oławie, Leśnicy, Zdzieszowicach, Bolesławcu i Nowej Soli. Szkoliliśmy ich we Wrocławiu, Amsterdamie i Utrechcie zgodnie z metodami zawartymi w Lekcjobusie, metodami Euroclio, Domu Anny Frank i Szkoły Pokoju (Vreedzame School).

Wydarzenie 2: Wdrożenie w 5 szkołach w dużych miastach

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 1653 obywateli, z których 307 pochodziło z Wrocławia (Polska), 1272 z Tarnowa (Polska) i 74 z Krakowa (Polska).

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce we Wrocławiu, Krakowie i Tarnowie (Polska) w dniach od 01/09/2015  do  30/06/2016

Krótki opis: Rozpoczęliśmy działania w tych miastach od przeprowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości 5 szkół i planowania rocznych programów działań wspólnie z tandemami i gronem pedagogicznym. Następnie przez rok tandemy, wykorzystując materiały i wystawy Lekcjobusa realizowały swoje indywidualne plany z uczniami i społecznością lokalną. A były to:

Szkoła Nauczyciele Działania
Społeczna Szkoła Podstawowa w Krakowie Monika Witalis-Malinowska, Anna Morżkowska kwiecień 2016 – wystawa Anny Frank gościła na Kongresie Samorządów Szkolnych; W sympozjum wzięli udział uczniowie i uczennice klas 4-6 – reprezentujący samorządy ze szkół podstawowych Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a także nauczycielki – opiekunki samorządów szkolnych (około 54 uczestników i 20 organizatorów); uczestniczyli w grze miejskiej, poznawali historię Krakowa, uczyli się Holocauście, ale też pracowali z wystawą metodą peer education, dzielili się swoimi doświadczeniami i odbyli warsztaty o prawach człowieka i rozwiązywaniu konfliktów; nie zabrakło też czasu na integrację 9 szkół i happening;
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „PRIMUS” we Wrocławiu Anna Charatonik, Marta Hożewska listopad 2015 – prezentacja projektu „Memory walk” – spacer pamięci, w którym brało udział kilku uczniów;

styczeń 2016 – warsztaty z negocjatorem oraz warsztaty z komunikacji; wizyta w Domu Edyty Stein (uczniów oprowadzała babcia jednego z nich);

marzec 2016 – pierwsza odsłona wystawy 100 lat dla pokoju – poznawanie, warsztaty i oprowadzanie metodą peer education; warsztaty w Centrum Kultury Muzułmańskiej – cel: poznanie języka i kultury;

maj 2015 – spacer edukacyjny śladami czterech wielkich wrocławskich teologów;

czerwiec 2016 – tworzenie prac plastycznych, filmów i relacji ze spotkań z dziadkami i seniorami; spektakl teatralny „Święto duszy” zrealizowany z udziałem dzieci muzułmańskich i uczniów: praca nad spektaklem trwała kilka miesięcy); nagrywanie klipu-protest songu o wymowie antywojennej;

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie Magdalena Trusz, Beata Roik luty 2016 – praca z wystawą Anny Frank i prezentacja w miejskiej galerii BWA (oprowadzanie zorganizowane przez uczniów);
Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem we Wrocławiu Monika Smolińska, Małgorzata Kiwior kwiecień 2015 –spotkanie z Martinem Pllaciem – rozmowy i wspólne sadzenie roślin;

maj 2015 – warsztaty terenowe dla klas IV i VI prowadzi Pan Szymon Białonoga – historyk i zapalony turysta;

czerwiec 2015 – wystawa o Annie Frank w szkole – warsztaty i prezentacja uczniom z innych szkół (peer education);

wrzesień 2015, styczeń 2016 i maj 2016  – wymiana z uczniami z Piekar Śląskich oraz Tyńca Małego – wspólna praca i zabawa oraz poznawanie kultury żydowskiej;

październik 2015 – spotkanie z Abrahamem Ascherem, amerykańskim historykiem; warsztaty z przedstawicielem stowarzyszenia „Otwarte klatki” (edukacja empatyczna);

listopad 2015 – marsz wzajemnego szacunku; maraton pisania listów Amnesty International; warsztaty o wolontariacie (hospicjum wrocławskie);

grudzień 2015– konkurs plastyczny i warsztaty jidysz;

styczeń 2016 – niezwykłe spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka – wspólne spędzanie czasu i poznawanie ich historii;

luty 2016 – warsztaty asertywności oraz warsztaty z pierwszej pomocy;

kwiecień 2016 – współtworzenie muralu Marka Edelmana, w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim; oglądanie przez uczniów wystawy prac Miry Żelechowe-Aleksiun, a potem tworzenie własnych dzieł i rozmowa z artystką;

kwiecień 2015, październik 2015, czerwiec 2016 – szkoła gościła Niemców, chcących poznać polską historię i kulturę w ramach wizyt organizowanych cyklicznie przez Forum Unna; wspólne rozmowy, prezentacje, opowieści i wymiana doświadczeń;

kwiecień 2016 – wycieczka do Warszawy i poszukiwanie śladów poznanych wystaw – finał pracy z projektem (m. in. wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Etnograficznym, Centrum Nauki Kopernik itp.); oglądanie wystawy Sztuka pokoju. Izrael w oczach dzieci, w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu;

maj 2016 – udział w Dniu Europy w Parku Staromiejskim we Wrocławiu; spotkania  z etykiem dr. Rafałem Włodaczykiem, o tym, jak pomagać oraz o zagadnieniu pomocy w kulturze i tradycji żydowskiej;

marzec-czerwiec 2016 – poznawanie historii dziadków i prezentacje wywiadów, w ramach historii opowiedzianych;

czerwiec 2016 – występ na festiwalu Kalejdoskop Kultur z piosenkami i tańcami żydowskimi;

wrzesień2015-czerwiec 2016 – odkrywanie pasjonujących historii i poznawanie wystawy 100 lat dla pokoju w Europie; praca z materiałami edukacji pokoju;

lipiec 2016 – udział w Spacerze Pokoju i debacie

„Pięciu myślicieli wrocławskich w obronie praw człowieka”, zorganizowanej w Fundacji Dom Pokoju

Gimnazjum nr 4 w Tarnowie Małgorzata Sobół i Edyta Lada marzec 2016 – wystawa Anny Frank w Gimnazjum; praca z uczniami i promocja edukację pokoju, a także organizacja prezentacji wystawy dla lokalnej społeczności i budowanie międzypokoleniowej wiezi z zaproszonymi seniorami.

Wydarzenie 3 Wdrożenie w 8  szkołach w małych miastach

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 2086 obywateli, z których 426 pochodziło z Lisewa Malborskiego (Polska), 398 z Bolesławca (Polska),  532 ze Zdzieszowic (Polska), 60 z Oławy (Polska), 361 z Nowej Soli (Polska), 40 z Leśnicy (Polska), 269 z Murowanej Gośliny (Polska).

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce w Lisewie Malborskim, Bolesławcu, Zdzieszowicach, Oławie, Nowej Soli, Leśnicy, Murowanej Goślinie (Polska) w dniach od 01/09/2015  do  30/06/2016

Krótki opis: Rozpoczęliśmy działania w tych miastach od przeprowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości 8 szkół i planowania rocznych programów działań wspólnie z tandemami i gronem pedagogicznym. Następnie przez rok tandemy, wykorzystując materiały i wystawy Lekcjobusa realizowały swoje indywidualne plany z uczniami i społecznością lokalną. A były to: 

Szkoła Nauczyciele Działania
Gimnazjum w Bolesławcu Agnieszka Gerwatowska, Martyna Daczkowska luty 2016 – wspólne konstruowanie wystawy 100 lat dla pokoju w Europie; http://www.gim2.boleslawiec.pl/index.php?limitstart=132

marzec 2016 – „Burzenie pokoju”;  w szkole została zorganizowana prowokacja, w której wystawa 100 lat dla pokoju w Europie została „zniszczona”, a jej fragmenty porozrzucane po całej szkole; dwie osoby wtajemniczone w akcję miały za zadanie zachęcanie innych do „odbudowy pokoju”,

kwiecień 2016 – warsztaty z prawa, podczas których uczniowie pracowali z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka;

czerwiec 2016 – wizyta uczniów w Teatrze Starym na spektaklu „Kitty”, opowiadający historię dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej;

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim Katarzyna Zbrzeźna, Michał Romanowski czerwiec i lipiec 2016 – działania z Wystawą Anny Frank oraz wystawą 100 lat dla pokoju w Europie;

od początku roku nauczyciele i uczniowie pracowali metodami edukacji pokoju i włączyli projekt w program Klubu Obywatelskiego „Młody Obywatel”;

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie Ewa Haratyk, Aleksandra Wojtan wrzesień 2016-czerwiec 2016 – praca z wybranymi wychowankami, prezentacja filmów, rozmowy, przygotowanie do oprowadzania po wystawie (cotygodniowe spotkanie); realizacja proponowanego programu na zajęciach z wszystkimi uczniami; czytanie „Dziennika Anny Frank”; budowa wystawy 100 lat dla pokoju w Europie w Ośrodku oraz prezentacja jej oraz wystawy Anny Frank w Starostwie Powiatowym w Oławie (w czerwcu 2016); oprowadzanie po wystawie Anny Frank gości Starostwa i innych uczniów przez wybranych wychowanków ośrodka, przeszkolonych wcześniej podczas warsztatów przez Edwarda Skubisza; wydarzenie spotkało się z zainteresowaniem zwiedzających i odbiło się echem w lokalnej prasie;
Gimnazjum w Murowanej Goślinie Sandra Sobalak i Jakub Niewiński maj 2016 – wystawa Anny Frank w szkole – przez ponad 2 tygodnie, codziennie była dostępna dla mieszkańców całej gminy; uczniowie przygotowywali się niej i pracowali,  by stać się ekspertami; 30 maja zorganizowano uroczysty finał z zaproszonymi gośćmi;
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy Dorota Chojecka i Zofia Proczka

 

kwiecień 2016 – przez ponad tydzień uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy gościli wystawę Anna Frank. Historia współczesna – był to czas refleksji nad historią oraz wartością życia…
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdzieszowicach Wioletta Sikorska i Dorota Chojecka Działania na rzecz projektu w zasadzie rozpoczęły się od początku września, kiedy to opowiadaliśmy o spędzonych wakacjach; nauczyciele opowiadali o wizycie w Muzeum Anny Frank i jej postaci; w klasie pojawiły się cytaty z pamiętnika;

listopad 2015 – prezentacja wystawy 100 lat dla pokoju w Europie; wystawa zbiegła się z atakiem terrorystycznym w Paryżu i to wtedy te wszystkie informacje docierały do serc i umysłu dzieci; napis z ostatniego kartonu „2015 ?” miał wielki wydźwięk bowiem postawiliśmy go przy wielkiej papierowej wieży Eiffla – był to też symbol żałoby; wystawę poznali również rodzice, odwiedzący szkołę przy okazji wywiadówki;

styczeń 2016 – intensywne przygotowania i oficjalna prezentacja wystawy (w której brali udział m. in. burmistrz, radni, dyrektorzy szkół w mieście, społeczność uczniowska oraz rodzice); cały miesiąc prowadzone były warsztaty, lekcje, szkolne czytanie Dziennika, nawet na angielskim w klasie 3 opisywaliśmy pokój Anne, pierwsza klasa projektowała strój karnawałowy dla Anne, układała puzzle; omawianie zagadnień na lekcjach języka polskiego, historii i godzinach wychowawczych trwało do końca roku szkolnego – dużo opowiadaliśmy, pracowaliśmy nad plakatami;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ELEKTRYK w Nowej Soli Paweł Kopeć i Tomasz Kowalski grudzień 2015 – w szkole gościła wystawa Anny Frank; uczniowie mieli możliwość poznania jej życiorys; młodzież poznała sytuację historyczną, polityczną i społeczną, jaka panowała w Niemczech i Europie w latach 30. dwudziestego wieku; istotą samego przekazu jest dialog, kontrowersje, zaduma, jaki wywołują zdjęcia i ich opisy;
Gimnazjum w Nowej Soli Adrianna Kotlarek i Małgorzata Bednarek grudzień 2015 – wystawa Anny Frank w szkole, wcześniej już podjęto pracę z wystawą kartonową 100 lat dla pokoju; wykorzystano podane scenariusze i propozycje warsztatów rówieśniczych; podczas szkolnej dokonano oficjalnej prezentacji, a wystawę wykorzystano też podczas Maratonu Pisania Listów, zbudowaliśmy z nich symboliczną cele, w której przebywał jeden z bohaterów tegorocznego maratonu AI. Wystawa była też prezentowana w trakcie debaty z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw dziecka. Zorganizowano również prezentację dla szkół podstawowych i inne atrakcje;

Wydarzenie 4. Produkcja wystawy PeaceUE i skompletowanie Lekcjobusa, upowszechnianie, wystawa, Impreza finałowa

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 1809 obywateli, z których ok 1729 pochodziło z Wrocławia (Polska) i ok 80 pochodziło z różnych miast w Polsce.

Miejsce/Data: Wydarzenia miały miejsce w całej Polsce, a szczególnie we Wrocławiu, Bielsku Białej, Bukowinie Tatrzańskiej, Krakowie, Warszawie, Wałbrzychu, Opolu, Oleśnicy, Słupsku, Szczecinie (Polska) i Tallinie (Estonia).

Krótki opis: Opracowaliśmy metody edukacyjne nasze i naszych partnerów: Domu Anne Frank i Sieci Euroclio i zebraliśmy je w Lekcjobusie – wirtualnej platformie z materiałami i pomocami dla edukatorów oraz całym know how. Analogowym odpowiednikiem platformy jest segregator z tymi materiałami wraz z wystawami będącymi częścią naszych programów edukacyjnych. Uzupełnieniem ich jest wystawa 100 lat dla pokoju w Europie, zaprojektowana przez młodych wrocławskich kuratorów i artystów. Składa się ona z 48 kar­tonów z nadrukami zawierającymi opisy zjawisk, ruchów i wydarzeń, które doty­czyły pokoju w Europie na przestrzeni stu lat. Wraz z broszurą zawierającą refleksję Europejczyków na temat pokoju stanowi tworzywo do dalszych działań edukacyjno-kulturalnych dla młodzieży.

Rok 2015 był czasem, w którym zaczęto coraz mocniej mówić o kryzysie uchodźczym, co przełożyło się na radykalizację postaw Polaków wobec przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych (a szczególnie wyznawców Islamu), mowę nienawiści i przemoc skierowaną w osoby o odmiennym kolorze skóry czy wyznaniu. 18 listopada 2015 roku podczas manifestacji Obozu Narodowo-Radykalnego na środku Rynku spalono kukłę, która wyglądem nawiązywała do stereotypowego wizerunku żydowskiego mężczyzny. Po tym skandalicznym wydarzeniu wspólnie z TUMW-em, Akcją Miasto i pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowaliśmy list otwarty, w którym zdecydowanie sprzeciwiliśmy się tego typu zachowaniom. W efekcie, w porozumieniu z prezydentem Wrocławia, zorganizowaliśmy koncert na Placu Wolności pn. „Wrocław dla tolerancji”, który zgromadził tłumy. Między występami Jose Torresa, Lecha Janerki, Leszka Cichońskiego, pochodzącego z Grecji Dimczo Angelowa i chóru Narodowego Forum Muzyki przemawiali prezydent Wrocławia, profesorowie, sportowcy, artyści, aktywiści, przedstawiciele obecnych we Wrocławiu religii i związków wyznaniowych, kuratorzy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz mieszkańcy. Podkreślali, że sprzeciwiają się przejawom ksenofobii i rasizmu i że wolność i otwartość to tradycja naszego miasta.

Postanowiliśmy także wesprzeć lokalną społeczność muzułmańską i włączyć się razem z projektem w organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych dostrzegając palącą konieczność pracy w zakresie edukacji pokoju. Wspólnie przygotowujemy także film, który ma być materiałem edukacyjnym dla uczniów przedstawiającym Wrocławian – muzułman, ich życie w tym mieście, rodziny, problemy i marzenia.

Wrocław, gdzie działamy, mocno włączył się w debatę o pokoju w Europie.

Wystawy i warsztaty Lekcjobusa były dwukrotnie częścią obchodów Dnia Europy, Targów Międzykulturowych dla nauczycieli, konferencji “Mam prawo” organizowanej przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz innych debat i konferencji dotyczących przemocy, mowy nienawiści i kryzysu uchodźczego.

Na bazie wystawy 100 lat dla Pokoju w Europie wspólnie z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem zorganizowaliśmy 20 lipca 2016 roku finał projektu – Spacer Pokoju. Rozpoczynał się on w sercu wrocławskiego Rynku w Sukiennicach, szedł trasą miejsc związanych w wrocławskimi teologami i aktywistami pokoju i zakończył się w Arsenale, gdzie uczestnicy zwiedzali wystawę „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał Kominek. Nieznany ojciec Europy” powstałą w ramach programu Kreatywna Europa komponent Kultura. Po spacerze, w siedzibie Fundacji Dom Pokoju odbyła się debata pt. Pięciu myślicieli wrocławskich w obronie praw człowieka, W finał projektu zostali także zaangażowani przebywający we Wrocławiu wolontariusze EVS, którzy opracowali i przeprowadzili warsztaty na bazie wystawy wpisując je w obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Przeprowadziliśmy także warsztaty w trakcie Sztafety Szkół Stop Mowie Nienawiści.

Zgodnie z założeniem projektu wypracowaliśmy długoletnią  strategię rozwoju edukacji pokoju. Dzięki temu, że projekt zapewniał nam środki na ten cel mogliśmy uczestniczyć w licznych zespołach eksperckich, kongresach, seminariach i spotkaniach networkingowych, gdzie konsultowaliśmy nasze pomysły i promowaliśmy Fundację. Rozwijaliśmy także zespół trenerów, edukatorów i ekspertów Fundacji inwestując w rozwój ich kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Zacieśniliśmy także współpracę z partnerami w Holandii otrzymując licencję na realizację w Polsce programu Szkoła Pokoju (Vreedzame School) oraz włączyliśmy się w projekt realizowany z grantu Króla Holandii przez Dom Anne Frank i Muzeum Auschwitz – Birkenau rozszerzając tym samym sieć o kolejnych nauczycieli, a także tym razem młodzieżowych liderów – edukatorów.

Postawiliśmy także rozpoznawalność Fundacji i oferowanych przez nią programów poprzez m.in. zmianę wizerunku, a także współpracę z prezydentem Słupska i instytucjami innych miasta, gdzie planujemy realizację programów w kolejnych szkołach. Zbudowaliśmy też silną pozycję Fundacji w relacji z samorządem Wrocławia, który przyjął program Szkoły Pokoju jako priorytet działań edukacji w mieście i wsparł pilotażowy projekt Dzielnicy Pokoju. Nasi eksperci zostali włączeni do zespołów opracowujących Strategię Edukacji, Strategię Wrocław 2030 i Foresight 2036/56, zespoły kryzysowe i komisję konkursu dla nastolatków pn. „Ośmiu Wspaniałych” wyróżniającego młodzież aktywnie działającą społecznie.

Jak konkretnie realizowaliśmy projekt 100 lat dla pokoju w Europie?

Poniżej zebraliśmy linki do najważniejszych informacji i wydarzeń realizowanych przez Fundację Dom Pokoju w ramach programu „Europa dla obywateli, sfinansowanego przez Komisję Europejską:

Projekt „100 lat dla pokoju w Europie” został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

 

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
dompokoju@dompokoju.org | +48 883 047 310